HELBURUAK

1. EUSKAL ERRUGBIAREN INDARTZEA: HEGOALDEKO ARDATZA + IPARRALDE

Euskal Errugbiaren ekintza eremua zabaldu, mugazgaindiko identitate berri bat esleituz. Ekintza eremu berri honek eta elkarlanak, positiboki eragingo dio hiru lurraldeetako errugbiaren garapenari.

2. ERREKURTSO GEHIAGO EUSKAL ERRUGBIARENTZAT

Euskal Errugbiaren garapenerako lagunduko duten errekurtsoak handiagotu.

3. ERRUGBIAREN BALORE ETA INTERES SOZIALA HANDIAGOTU

Batez ere hegoaldean, errugbiarekiko interesa sustatu, modalitateko baita bere kulturaren ezaguera handiagotu eta lurralde honetan hautemandako errugbiaren sarrerarako oztopoak gainditu.

4. AQUITANIA BERRIA – EUSKADI – NAFARROA ARDATZAREN SENDOTZEAN LAGUNDU.

Kirola orokorrean eta errugbia bereziki, miatu gabeko eremua da AECT Euroregion Aquitania Berria – Euskadi – Nafarroa- ri loturik dauden helburuen lorpenerako